Microtop logo

Verificarea MMC conform standardelor ISO 10360

Verificarea conformității cu specificațiile mașinii de măsurat în coordonate.

Ce operații presupune acţiunea de verificare MMC conform ISO 10360 (*)?

Verificarea conformității cu specificațiile mașinii de măsurat în coordonate oferind un raport de verificare ce atestă acest lucru.
Notă: Verificarea se face conform standardelor ISO 10360 ( ISO 10360-2, ISO 10360-4 si ISO 10360-5*), cu posibilitatea alegerii de către client a etaloanelor care se vor folosi, a numărului de volume în care se vor efectua măsurătorile.

Care sunt avantajele?

Mașina de măsură este verificată conform unui standard specific, odată trecută verificarea se garantează încadrarea în parametrii de catre producător și de către MICRO-TOP.
Orice măsuratoare făcută pe aceasta mașină de măsurat în coordonate se încadrează în MPE prescris de producător sau agreat de client.

Documente ce rezulta în urma acțiunii:

  • Raport de service verificare conform ISO 10360;
  • Protocol de acceptare ISO 10360-2 si/sau ISO 10360-4 si/sau ISO 10360-5

* SR EN ISO 10360-2:2001- “Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Încercări de recepţie şi de verificare periodică pentru maşinile de măsurat în trei coordonate (MMT). Partea 2: Maşini de măsurat în trei coordonate (MMT) utilizate pentru măsurarea lungimilor.”
SR EN ISO 10360-4:2001 – “Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Încercări de recepţie şi de verificare periodică pentru maşinile de măsurat în trei coordonate (MMC). Partea 4: Maşini de măsurat în trei coordonate care măsoară prin scanare.”
SR EN ISO 10360-5:2001 “Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Încercări de recepţie şi de verificare periodică pentru maşinile de măsurat în trei coordonate (MMT). Partea 5: Maşini de măsurat în trei coordonate care utilizează sisteme de palpare cu mai mulţi palpatori.”  

Departament

Servicii