Microtop logo

Training operare - programare AMC

Ce operații presupune acțiunea de training operare - programare echipamente de măsură?

Formarea personalului clientului pentru a dobândi abilităţi în utilizarea aparatelor de măsură și control, de la cele simple până la cele mai complexe, anume mașini de măsură în coordonate. Formarea se poate face pe diferite grade de dificultate  (operator, utilizator avansat, programator) în funcţie de complexitatea echipamentului de măsură.

Care sunt avantajele formării de personal pentru operarea și programarea echipamentelor de măsură?

Personalul clientului va fi capabil să folosească echipamentul de măsură, respectiv maşina de măsurat fără a comite erori ce pot duce la costuri nedorite (prin măsurători eronate sau prin deteriorarea componentelor).

Documente ce rezultă în urma acțiunii de training:

  • Raport de service;
  • Certificat de absolvire curs cu antet Micro-Top.

Departament

Servicii