Microtop logo

Laborator de Metrologie

Laboratorul de metrologie este acreditat de Asociaţia de Acreditare din România – RENAR conform Standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005

Pentru etalonarea aparatelor de masură şi control din cadrul secţiei de producţie sau a laboratorului dumneavoastră, vă punem la dispoziţie serviciile de înaltă calitate ale Laboratorului de Metrologie.

S.C. Micro - Top Consulting Engineering & Service S.R.L. îşi desfăşoară activitatea în domeniul metrologiei de mai bine de 30 de ani, timp în care am investit in echipamente, formare continuă de personal. Astfel oferim soluţii clienţilor, ce variază de la cele mai simple, precum vânzarea unui AMC până la soluţii la cheie precum dotarea unui întreg laborator de control (consiliere, furnizare de instrumente, achiziţie şi procesare de date, programe de măsurare piese personalizate, instruire de personal).

Laboratorul de Metrologie Micro-Top a fost acreditat pentru etalonare conform ISO 17025:2005 de către Asociaţia de Acreditare din România (RENAR) în anul 2008. Continuăm să oferim servicii de etalonare sub noua acreditare ISO 17025:2005 în cadrul laboratorului de etalonare Hexagon Manufacturing Intelligence România SRL

Etalonarea poate fi efectuată pentru numeroase domenii atât in cadrul incintei laboratorului cât şi la faţa locului.
Pentru mai multe detalii consultaţi certificatul de acreditare sau viziţati www.renar.ro secţiunea organisme acreditate - laboratoare de etalonare.

Standardele internationale folosite în acreditare garantează că un produs, serviciu sau companie sunt evaluate prin aceleaşi mijloace la nivel mondial. Aceasta conferă încredere în echivalenţa certificatelor de etalonare atât în România cât şi în lume. Certificatul de etalonare conferă instrumentului etalonat trasabilitate la Sistemul Internaţional de Unităţi. Trasabilitatea este un element cheie de management al calităţii oricărui produs sau serviciu în recomandările de bune practici europene.