Microtop logo

Etalonare conform ISO 17025:2005

Pentru etalonarea echipamentelor de măsură și control, MICRO-TOP vă pune la dispoziție serviciile Laboratorului de Metrologie LE010 acreditat pentru etalonare conform ISO 17025 de către RENAR, Organismul Național de Acreditare membru ILAC și semnatar al MRA.

Ce operaţii presupune etalonarea?

Etalonarea se poate defini ca fiind compararea unui etalon cu o valoare măsurată a aceluiaşi etalon folosind instrumentul de etalonat.

Definiţia completă dată de vocabularul internaţional de metrologie ( VIM) este:

  • Etalonare = Operaţie care, în condiţiile specificate, stabileşte într-o primă etapă o relaţie între valorile şi incertitudinile de măsurare asociate care sunt furnizate de etaloane, şi indicaţiile corespunzatoare cu incertitudinile asociate, ca mai apoi într-o a doua etapă să folosească aceste informaţii pentru a stabili o relaţie ce permite obţinerea unui rezultat de măsurare pornind de la o indicaţie.
  • Nota 1: O etalonare poate fi exprimată printr-o frază, o funcţie de etalonare, o diagramă de etalonare, o curbă de etalonare. În anumite cazuri se poate face o corecţie aditivă sau multiplicativă a indicaţiei cu incertitudinea de măsură asociată.
  • Nota 2: A nu se confunda etalonarea cu ajustarea (calibrarea) sistemului de măsură sau cu verificarea.
  • Nota 3: Numai prima etapă a definiţiei este de cele mai multe ori percepută ca etalonare.

Care sunt avantajele etalonării?

Certificatul de etalonare oferă trasabilitate la sistemul internaţional de unităţi şi este recunoscut naţional şi internaţional fiind sub acreditarea RENAR ( Asociaţia de Acreditare din România).

Orice organism de auditare va recunoaşte certificatul de etalonare.

Documente ce rezultă în urma etalonării:

  • Certificat de etalonare conform ISO 17025:2005 cu antet RENAR.

Laborator de Metrologie LE010

Descrierea laboratorului »

Pentru mai multe detalii acesati pagina Laboratorului de Metrologie LE010 »