Microtop logo

Certificări şi acreditări MICRO-TOP

Orice companie de succes trebuie să identifice și să satisfacă cerinţele și așteptările tuturor clienților săi, ale angajaţilor precum și ale furnizorilor pentru obținerea unui avantaj concurențial, și să realizeze acest lucru eficient și eficace.

ISO 17025:2005

certificat ISO17025 LE010

MICRO-TOP este acreditat din anul 2008 de catre RENAR pentru etalonare conform ISO 17025 "Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări".

Download PDF certificat ISO 17025:2005

Pentru verificarea validitatii certificatului de acreditare inclusiv a Anexei, se consulta website-ul RENAR, www.renar.ro, sectiunea OEC Acreditate: www.renar.ro/ro/oec/

ISO 9001:2008

certificat SRAC ISO 9001 MICRO-TOPISO 9001 Certificate MICRO-TOP

MICRO-TOP are sistemul de management al calităţii certificat SRAC şi IQNET conform ISO 9001:2008 "Sisteme de management al calităţii. Cerinţe".

SRAC este organismul de certificare român cu cea mai mare recunoaștere a mărcii și a certificatelor. Pe lângă parteneriatul cu IQNet, SRAC este acreditat de: RvA - Olanda; ESYD - Grecia; RENAR - România; CAECP - Republica Moldova.

RO Download PDF certificat ISO 9001:2008 EN Download PDF certificat ISO 9001:2008

Membru comitet tehnic 58 - Metrologie - ASRO

MICRO-TOP este membru comitet tehnic 58 - Metrologie - ASRO

ASRO - Asociaţia de Standardizare din România este organismul privat de interes public specializat în domeniul standardizării. ASRO reprezintă România în procesul de standardizare internaţionala prin coordonarea activităţii naţionale, organizarea schimbului de informaţii referitoare la standardizare astfel încât Asociaţia are un rol important în dezvoltarea economică şi optimizarea performanţei firmelor româneşti pe piaţa naţională, internaţională şi europeană, în mod deosebit.

CT58 - Metrologie

Domeniu de activitate: Standardizarea în domeniile unităţilor de măsură, reproducerii şi transmiterii unităţilor, specificaţiilor geometrice pentru produse şi materialelor de referinţă.
Expert ASRO: Ing. Corina MARINICĂ
Preşedinte: Prof. dr. ing. Constantin MILITARU, UPB IMM-Universitatea Politehnica Bucureşti - Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică
Secretar: Victoriţa PĂUN, VerCalTest-VerCalTest
Comitete tehnice europene sau internaţionale corespondente:
CEN: CEN/SS I03; CEN/TC 290;
ISO: ISO/TC 12; ISO/TC 213;

Membru CCIB - Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București

atestat membru CCIB

MICRO-TOP este membru CCIB - Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti.

Camera de Comerţ si Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) este o organizaţie autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, non-profit, cu personalitate juridică, de utilitate publică, destinată reprezentării, apărării şi susţinerii intereselor membrilor săi şi a celorlalţi operatori economici din Municipiul Bucureşti, pentru dezvoltarea comerţului şi industriei, agriculturii şi serviciilor corespunzator cerinţelor economiei de piaţă. Membrii CCIB îşi desfaşoară activitatea în cadrul a cinci secţiuni, respectiv: Servicii, Industrie, Comerţ, Turism şi Membri Colectivi.