Microtop logo

Calibrare (Ajustare) MMC

Aducerea in parametri a mașinii de măsurat în coordonate pentru a demonstra că aceasta este conformă specificațiilor sau preciziei agreate de client.

Ce operaţii presupune acţiunea de calibrare (ajustare) MMC (*)?

Reglarea parametrilor mașinii de măsurat în coordonate (ajustarea matricei de compensare prin măsuratori cu laserul, cale etc.) pentru a o aduce în parametrii specificați de producător și a demonstra conformitatea cu condiţiile specificate de producător (pentru mașinile de măsurat în coordonate noi). Pentru mașinile de măsură uzate ce nu mai pot fi aduse la stadiul inițial, acestea se aduc la stadiul cel mai bun posibil oferindu-se o nouă formulă.

Care sunt avantajele?

Mașina de măsurat în coordonate este conformă specificațiilor sau preciziei agreate de către client.

Documente ce rezultă în urma acțiunii de calibrare (ajustare)

Raport de service

Departament

Servicii

*calibrarea trebuie urmată de o verificare conform standardelor internaţionale.  Mai multe detalii despre verificarea conform ISO 10360 »